2

Ползи на пероралната натокиназа в кардиологията

ЩО Е НАТОКИНАЗА?
Натокиназата е протеолитичен ензим
(серинна протеаза), който се синтезира от
ферментиралото зеленчуково сирене (нато).
Произвежда се от ферментирали сварени со-
еви зърна в присъствието на бактерия Bacillus
subtilis. За първи път натокиназата е изолира-
на през 1980 г.[7], вследствие на целенасочени
изследвания, основани на по-ниската сърдеч-
но-съдова заболеваемост на населението в
Япония[4]. Зеленчуковото сирене от столетия е

традиционна храна и се използва в хранител-
ния режим при сърдечно-съдовата профилак-
тика на това, известно с най-висока продъл-
жителност на живота, население. В хода на
множествени лабораторни проучвания се
установи, че натокиназата, извлечена от това
сирене, е фибринолитик с 4 пъти по силна
активност от нативния плазмин, що се отнася
до директното разграждане на фибриновите тромби[2,3]. Индиректното разграждане на
тромбите се осъществява чрез въздействие
върху плазминогенния активаторен инхиби-
тор 1 (PAI-1), който е първичен инхибитор на
тъканния плазминогенен активатор (ТРА). ТРА
превръща плазминогена в плазмин, а съще-
временно натокиназата потенцира превръща-
нето на проурокиназата в урокиназа[7].

Важно
за отбелязване е, че натокиназата не потиска
превръщането на протромбина в тромбин и
влияе слабо на коагулацията за разлика от
други фибринолитици (стрептокиназа, уро-
киназа). Фибрин деградационните единици
сравняват активността на натокиназата с
тази на плазмина, като съотношението е 1.33
към 1. Така активността на 50g сирене нато е
равна на 1500 фибрин деградиращи единици
(FU). За разлика от другите фибринолитици,
които имат само интравенозно приложение,
натокиназата е активна и при перорално
приложение. Освен това, натокиназата има
лек хипотензивен ефект, редуцира тромбо-
цитната и еритроцитна агрегация, нивата на
холестерола[11] и намалява вискозитета на
кръвта[5,8,9,10]. Ролята на натокиназата е до-
казана в превенцията на дълбоката венозна
тромбоза при дълги полети[1]. Тези ползи не
могат да не изкушат кардиолозите по света за
по-широко клинично приложение на препа-
рата, регистриран в страната като хранителна
добавка.
СВОЙСТВА НА НАТОКИНАЗАТА
И така, кои са сигурните доказателства за
ефектите на натокиназата:

 1. Доказан ефект при замяна на варфарин с
  натокиназа при аортна клапна протеза[6]
 2. Значителен брой доказателства, вкл.
  рандомизирани клинични проучвания за
  доказване на антихипертензивен ефект[4]
 3. Доказан липидопонижаващ ефект[11]
 4. Доказан мощен фибринолитичен ефект,
  без потискане на антикоагулацията[7,8,10]
 5. Доказани ефекти върху агрегацията на тромбоцити и еритроцити.
 1. Доказано намаля- ване вискозитета
  на кръвта[5,9].

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.