1

Nattokinase за превенция на тромботичния риск при COVID-19

Натокиназата* (nattokinase, NK) е ензим, съдържащ се в традиционната японска хра-на natto. Той е ферментирал продукт на со-ята, след доба-вяне на бакте-рията Bacillus subtilis към со-еви зърна. В края на 90-те години бе на-правено откри-тието, че този ензим (серино-ва протеиназа) притежава фи-бринолитично/тромболитично действие (чети-ри пъти по-сил-но от това на уриканазата) и антитромботич-на активност. Редица проучва-ния установиха, че NK има също така: антихипер-тензивни, анти-атеросклеротич-ни, липидопо-нижаващи и не-вропротективни действия (1, 2, 3, 4).

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.