Предизвикателството системни васкулити във времето на sars-cov-2 инфекция

Пандемията със SARS-CoV-2 инфекция е в разгара си. Свързаните с нея васкулит и васкулопатия са определящи в индуцирано от вируса системно заболяване с потенциални хронични последици за здравето на пациента. Предизвикателството пред лекарите-ревматолози през сегашната пандемия се състои в това, че клиничното представяне на пациенти с васкулити частично се припокрива със SARS-CoV-2 инфекцията; пациенти с […]