Nattokinase при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт

Концепцията за Nattokinase като алтернатива на стандартната профилактика при остриисхемични мозъчно-съдови инциденти е интересна и перспективна. Разглеждат се двегрупи пациенти – с прием на Nattokinase в доза 160 mg, 3000 фибринолитични единици ак-тивност за 24 часа и контроли, при които вторичната профилактика се основава на анти-тромботични медикаменти – ASA (325/100 mg) и/или Clopidogrel (75 mg) […]